เตียงเดี่ยวในห้องพักรวมหญิงแบบ 4 เตียง

ขนาดห้อง : 10 ม.²

ห้องพักรวมนี้เป็นห้องสำหรับผู้เข้าพักหญิงเท่านั้น มีเครื่องปรับอากาศและผู้เข้าพักใช้ห้องน้ำส่วนกลาง

ดูเพิ่มเติม

เตียงในห้องพักรวมชายหญิง 4 เตียง

ขนาดห้อง : 10 ม.²

ห้องพักรวมนี้มีเครื่องปรับอากาศ ผู้เข้าพักใช้ห้องน้ำส่วนกลาง

ดูเพิ่มเติม

4-Bed Private Dormitory Room

2 units of Private Dormitories provided bunk beds for maximum 4 guys each accommodating your members of gangster or family only.  All bed is provided high quality mattress, towel, personal locker as well as other sufficient in-room amenities which give you guys the most comfy and privacy of stay...

ดูเพิ่มเติม

ห้องเตียงใหญ่ มีห้องน้ำรวม

ขนาดห้อง : 12 ม.²

ห้องนี้เป็นห้องส่วนตัว ผู้เข้าพักสามารถเข้าใช้ห้องน้ำส่วนกลาง

ดูเพิ่มเติม

ห้องเตียงใหญ่ มีห้องน้ำรวม

ขนาดห้อง : 12 ม.²

ดูเพิ่มเติม